Aanvullende actievoorwaarden Muchachomalo 30 seconden gratis winkelen
- Actieperiode: 18 september 2020.
- Voor deze actie dien je 16 jaar of ouder te zijn.
- De prijs is het winnen van 30 seconden gratis winkelen bij de fysieke winkel van Muchachomalo te Haarlem en is uitgesloten van online artikelen.
- Alleen de artikelen die tijdens de 30 seconden in het vooraf aangegeven vak worden neergelegd, worden meegerekend als prijs en mag de winnaar in ontvangst nemen. Er mag alleen gestapeld of gebouwd worden binnen het vak met artikelen die ook daadwerkelijk te koop zijn bij Muchachomalo. Gebruik van touw, plakband, elastiek en andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan.
- Alle artikelen moeten heel en in hun verpakking blijven en niet opzettelijk beschadigd worden.
- De prijs moet op 18 september 22:00 in ontvangst worden genomen en ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Indien de prijswinnaar niet in gelegenheid blijkt op de vastgestelde plaats, datum en tijdstip aanwezig te zijn, zal de prijs komen te vervallen. Ook bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan Muchachomalo.
- De prijs van 30 seconden gratis winkelen bij Muchachomalo kan uitsluitend en alleen door de prijswinnaar persoonlijk worden uitgevoerd. De prijswinnaar mag zich niet laten bijstaan door derden.
- De naam van de winnaar zal maximaal 3 maal worden omgeroepen. Zodra deze persoon op dat moment niet aanwezig blijkt te zijn op locatie, zal er een andere winnaar worden getrokken uit de winbox; hiervoor geldt deze zelfde regel.
- De prijs kan niet ingewisseld worden voor geld.
- Items die vanuit de actie verkregen zijn kunnen niet worden geretourneerd en niet worden omgeruild.
- De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten of voor prijzen met een gelijke/vergelijkbare waarde.
- Muchachomalo is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, uitgaven, belastingen, kosten of vorderingen die voortkomen uit, of verband houden met de terbeschikkingstelling van de gewonnen prijs.
- De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
- Bij deelname aan de actie gaat u akkoord met het automatisch inschrijven voor de Muchachomalo nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich ten allen tijden uitschrijven.
- In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
- Muchachomalo kan tijdens de prijsuitreiking foto's en filmpjes maken. De prijswinnaar heeft geen bezwaar tegen gebruik van naam en foto van u in communicatie rondom deze actie.
- Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze actie, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Aldus opgemaakt te Beverwijk op 14 september 2020